עו"ד לייצוג נתבעים וניהול הגנה בתיקי לשון הרע:

הוגשה כנגדך תביעת דיבה?
קיבלת מכתב התראה בגין פרסום לשון הרע וכעת אתה נדרש לשלם פיצויים כספיים?

תביעת דיבה או לשון הרע אינן סוף פסוק!
הגישו כתב הגנה מיד!

לייעוץ מיידי עם עו"ד טל בן שושן:

עורך דין לייצוג נתבעים וניהול הגנה בתיקי לשון הרע:

הוגשה כנגדך תביעת דיבה?
קיבלת מכתב התראה בגין פרסום לשון הרע וכעת אתה נדרש לשלם פיצויים כספיים?

תביעת דיבה או לשון הרע אינן סוף פסוק!
הגישו מכתב הגנה עכשיו!

לייעוץ מיידי עם עו"ד טל בן שושן:

מרגע קבלת מכתב ההתראה או כתב התביעה - מתחיל ההליך המשפטי.

במידה ושלחו לך מכתב התראה או שהוגשה נגדך תביעת לשון הרע ובה נדרשת לשלם עשרות ואף מאות אלפי שקלים, קודם כל - עליך לשמור על קור רוח!
מעמד קבלת מכתב ההתראה או כתב התביעה הוא מעמד טעון ומלא בכעס ואמוציות. פעמים רבות, מתוך כעסו, ממשיך הנתבע להכפיש את שם התובע ובכך למעשה הוא מזיק לעצמו מבחינה משפטית.

כעת, מומלץ שלא לנהוג בפזיזות שכן, מרגע קבלת מכתב התראה או כתב תביעה בעצם מתחיל ההליך המשפטי.
כבר בשלב זה מומלץ לפנות באופן מיידי לעו"ד המתמחה בדיני לשון הרע והוצאת דיבה על מנת להגיד כתב הגנה מקצועי ומפורט.

תאוות הבצע והמרדף אחר כסף קל מובילים אנשים רבים להגיש תביעות דיבה, ובמקרים רבים, ללא ראיות מספיקות על מנת להוכיח את עילת התביעה ובכך תביעותיהן נדחות.

צרו עמי קשר באופן מיידי על מנת שנוכל לבחון את אסטרטגיית ההגנה הנכונה ביותר עבורך ולהגיש כתב הגנה כבר עכשיו!

הגנות

להלן ההגנות שנקבעו בחוק איסור לשון הרע ומגנות עליכם מפני תביעה:

הגנת אמת בפרסום

הגנת "אמת דברתי" קבועה בסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע, לפיה, כל עוד ניתן להוכיח את אמיתותם של הדברים או הפרסום, זכות ההגנה עומדת למפרסם. כמובן שישנם גם סייגים להגנה זו.

דברים שנאמרו אגב הליך משפטי

קיימת הגנה בחוק ובפסיקה מפני עילת תביעה בחוק איסור לשון הרע על דברים הנאמרים במסגרת הליכים משפטיים.

פרסום בתום לב

במידה והנתבע יוכל להוכיח כי פרסם את הדברים "בתום לב", הרי שזכות ההגנה עומדת לו. ישנם מקרים רבים אשר נקבעו בחוק איסור לשון הרע בפסיקה בהם יכול הנתבע לטעון לפרסום בתום לב.

נעים להכיר

שמי טל בן שושן, עורך דין לדיני לשון הרע והוצאת דיבה. בחלוף השנים טיפלתי בתיקים רבים, ייצגתי נתבעים רבים ואף זכיתי להצלחות רבות בתיקים מורכבים וכאלה אשר במבט ראשון היה נראה כי הם חסרי כל סיכוי. אין לי ספק שכאשר אדם חווה פגיעה בכבודו, בשמו הטוב או בשם העסק שלו כתוצאה מפרסום לשון הרע – עליו להשתמש בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו.

הדרך הנכונה להתמודד עם מכתב התראה או כתב תביעה בגין לשון הרע/הוצאת דיבה היא פנייה מיידית לעורך דין והתייעצות בנוגע לאסטרטגיית ההגנה וניהול התיק.

לייעוץ ראשוני מיידי עם עו"ד טל בן שושן:

סיפורי הצלחה

משרדנו בתקשורת

שאלות נפוצות

''איזה פרסום אינו יכול לשמש עילה לתביעה פלילית או אזרחית?''

אלו הנסיבות בהן ניתן לקבוע כי הפרסום נעשה בתום לב [ע"פ חוק איסור לשון הרע סע' 15]:

(1) הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע;

(2) היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום;

(3) הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר;

(4) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;

(5) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע –

(א) כבעל דין, כבא כוחו של בעל-דין או כעד בישיבה פומבית של דיון כאמור בסעיף 13(5), ובלבד שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 21, או

(ב) כאדם שענינו משמש נושא לחקירה, כבא כוחו של אדם כזה או כעד בישיבה פומבית של ועדת חקירה כאמור בסעיף 13(6),

או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;

(6) הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בבקורת כזאת – הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה;

(7) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אפיו של הנפגע בענין שבו הנאשם או הנתבע ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה כאמור;

(תיקון מס' 2) תשל"ט-1979

(8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה;

(9) הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית או על אסיפה או ישיבה של תאגיד שלציבור היתה גישה אליה, והיה בפרסומו ענין ציבורי;

(10) הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן;

(תיקון מס' 3) תשמ"ד-1984

(11) הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת פרסומה באמצעי התקשורת;

(תיקון מס' 3) תשמ"ד-1984

(12) הפרסום נעשה בשידור רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי שאחראי לפי סעיף 11 והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.

כפי שניתן לראות, מדובר בתחום אמורפי הנוגע לכוונות וידיעה ולכן, חשוב להצטייד בעורך דין לשון הרע מיומן ומקצועי על מנת שייחלץ אתכם מן התביעה באמצעות אסטרטגיה שתיבנה לאור הממצאים

''באילו נסיבות ניתן להכריע כי הפרסום נעשה בתום לב?''

אלו הנסיבות בהן ניתן לקבוע כי הפרסום נעשה בתום לב [ע"פ חוק איסור לשון הרע סע' 15]:

(1) הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע;

(2) היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום;

(3) הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר;

(4) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;

(5) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע –

(א) כבעל דין, כבא כוחו של בעל-דין או כעד בישיבה פומבית של דיון כאמור בסעיף 13(5), ובלבד שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 21, או

(ב) כאדם שענינו משמש נושא לחקירה, כבא כוחו של אדם כזה או כעד בישיבה פומבית של ועדת חקירה כאמור בסעיף 13(6),

או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;

(6) הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בבקורת כזאת – הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה;

(7) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אפיו של הנפגע בענין שבו הנאשם או הנתבע ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה כאמור;

(תיקון מס' 2) תשל"ט-1979

(8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה;

(9) הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית או על אסיפה או ישיבה של תאגיד שלציבור היתה גישה אליה, והיה בפרסומו ענין ציבורי;

(10) הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן;

(תיקון מס' 3) תשמ"ד-1984

(11) הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת פרסומה באמצעי התקשורת;

(תיקון מס' 3) תשמ"ד-1984

(12) הפרסום נעשה בשידור רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי שאחראי לפי סעיף 11 והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.

כפי שניתן לראות, מדובר בתחום אמורפי הנוגע לכוונות וידיעה ולכן, חשוב להצטייד בעורך דין לשון הרע מיומן ומקצועי על מנת שייחלץ אתכם מן התביעה באמצעות אסטרטגיה שתיבנה לאור הממצאים

בין התיקים שטיפלתי בדיני לשון הרע:

*פרסום זה מכוון לנשים ולגברים כאחד

*האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית